Nauka zdalna w szkołach przedłużona

Zasady funkcjonowania szkoły w dn. od 30 listopada do 22 grudnia 2020 r.

  1. Zajęcia dla oddziału przedszkolnego odbywają się stacjonarnie w szkole według ustalonego planu.
  2. Zajęcia dla klas I-VIII odbywają się z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość według dotychczas ustalonego planu zajęć.
  3. Poszczególne lekcje będą przeprowadzane za pomocą aplikacji Discord.
  4. Ze względu na higienę pracy uczniów przed komputerem lekcja będzie trwać 30 minut, przez pozostałe 15 minut nauczyciel pozostaje do dyspozycji uczniów.
  5. Na każdej lekcji będzie sprawdzana i odnotowywana obecność uczniów.
  6. Rodzice zobowiązani są do terminowego usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach.
  7. W przypadku braku możliwości uczestniczenia dziecka w zajęciach zdalnych z powodu choroby rodzice proszeni są o kontakt z wychowawcą klasy w celu ustalenia sposobu uzupełniania treści realizowanych na lekcjach zdalnych.
  8. W przypadku rzeczywistych problemów technicznych lub sprzętowych uniemożliwiających uczestniczenie w zajęciach proszę kontaktować się bezpośrednio z wychowawcą klasy.