Nauczanie zdalne dla klas 0 – III od 04.11.2020 r. do 13.11.2020 r.

Po złożeniu wniosku o zawieszenie zajęć do organu prowadzącego i uzyskaniu pozytywnej opinii PSSE w Krasnymstawie, zajęcia stacjonarne w klasach 0 – III zostają zawieszone od 04.11.2020 r. do dn.13.11.2020 r.

Klasy 0-III realizowały będą kształcenie na odległość za pomocą aplikacji Discord według ustalonego planu od 04.11.2020 r. do 13.11.2020 r.