Konsultacje dla ósmoklasistów w czasie nauki zdalnej

ŚRODA

12.30 – 13.10
I grupa – j. angielski (p. M. Małysz),
II grupa – matematyka (p. A. Harasim)

 

13.15 – 13.55
I grupa – j. polski (p. D. Kiełbasa),
II grupa – j. angielski (p. M. Małysz)

 

14.00 – 14.40
I grupa – matematyka (p. A. Harasim),
II grupa – j. polski (p. D. Kiełbasa)