Informacja dla rodziców klas I-III

Od poniedziałku 26 kwietnia do piątku 30 kwietnia uczniowie klas I-III szkoły podstawowej odbywają lekcje w systemie hybrydowym.

Nauczanie hybrydowe polega na ustaleniu harmonogramu zajęć w taki sposób, aby zajęcia stacjonarne w szkole miało nie więcej niż 50 % uczniów klas I-III oraz co najmniej 50 % uczniów nauczanie zdalnie.

Uczniowie klas IV-VIII mają zajęcia na dotychczasowych zasadach.

Harmonogram nauczania hybrydowego w Szkole Podstawowej w Chłaniowie