Dni wolne od zajęć lekcyjnych

12.06.2020 r. – piątek po Bożym Ciele
16.06.2020 r. – wtorek – egzamin ósmoklasisty z języka polskiego
17.06.2020 r. – środa – egzamin ósmoklasisty z matematyki
18.06.2020 r. – czwartek – egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego