XVI Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Dziecięcej „Dla Ciebie Polsko!” – rozstrzygnięty!

26 kwietnia 2019 r. o godz. 09:00 w Szkole Podstawowej w Płonce odbył się XVI Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Dziecięcej „Dla Ciebie Polsko!” pod patronatem pana Andrzeja Kwiecińskiego. W konkursie uczestniczyło 24 uczniów z czterech szkół: Płonki, Rudnika, Chłaniowa i Nielisza. Każdy z uczestników konkursu musiał przygotować dwa utwory, jeden obowiązkowy a drugi dowolny. Wybrane przez recytatorów wiersze dotyczyły tematyki okresu II wojny światowej i okresu pookupacyjnego. W grupie młodszej (klasy I–IV), każdy uczeń recytował wiersz obowiązkowy Władysława Kwiecińskiego pod tytułem „Kocham Polskę”, natomiast w grupie starszej (klasy V-VIII), uczniowie recytowali wiersz tego samego autora pod tytułem „Polsce służ!”.

Głównym celem konkursu było budzenie wrażliwości na piękno poezji, wdrażanie do poprawności językowej, upowszechnianie poezji jako szczególnej formy wypowiedzi, ukazanie piękna poezji oraz rozwijanie zainteresowań twórczością polskich poetów międzywojennych, promowanie sztuki żywego słowa w środowisku szkolnym, wykrywanie u dzieci uzdolnień w zakresie interpretacji tekstów literackich, popularyzowanie twórczości poetów opisujących okres wojny i okupacji oraz nawiązanie współpracy między placówkami.

Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych:

  • I grupa – dzieci z klas I – IV – w tej grupie naszą szkołę reprezentowały uczennice: Sandra Brożek i Klaudia Janicka,
  • II grupa – dzieci z klas V – VIII – w tej grupie naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Małgorzata Chwałek, Diana Krzysztoń oraz Daniel Zdybel.

Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie recytatorów do konkursu były panie: Maria Koprucha i Dorota Kiełbasa.

Jury wysłuchało wszystkich uczestników, dokonało oceny i przyznało nagrody.

Uczeń klasy V Daniel Zdybel zajął pierwsze miejsce w drugiej grupie wiekowej. Nagrodę specjalną za najlepszą interpretację wiersza Władysława Kwiecińskiego „Polsce służ!” otrzymała Małgorzata Chwałek uczennica klasy VIII. Dzieci otrzymały cenne nagrody książkowe ufundowane przez pana Andrzeja Kwiecińskiego, syna autora wierszy obowiązkowych, który był również honorowym członkiem jury konkursowego. Wszyscy recytatorzy dostali pamiątkowe dyplomy, a opiekunowie pisemne podziękowania. Poziom konkursu był bardzo wysoki. Dziękujemy pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Płonce Barbarze Ochniowskiej-Łyś i organizatorom za zaproszenie i miłe przyjęcie.