Konkurs wielkanocny

W marcu uczniowie naszej szkoły przystąpili do konkursu ogłoszonego przez Ośrodek Kultury Samorządowej w Żółkiewce. Celem konkursu było podtrzymywanie tradycji wykonywania i strojenia palm, wykonywania pisanek metodą tradycyjną oraz szukania nowych innowacyjnych technik, rozwijanie zainteresowania tradycjami i kulturą regionu oraz rozwijanie aktywności twórczej wśród dzieci i młodzieży. W konkursie wzięło udział 20 uczniów z klas 0-VII. Wszystkie prace zostały przekazane do OKS w Żółkiewce, gdzie nastąpiła prezentacja konkursowych wytworów.

Dnia 6 kwietnia 2018 r. w sali Ośrodka Kultury w Żółkiewce zostały ogłoszone wyniki konkursu wielkanocnego. Jury w składzie: Ewa Wlizło, Ewa Zachariasz i Anna Jarosz oceniło prace uczniów. W swojej ocenie zwracano uwagę na zgodność z tematem, kreatywność, wyobraźnię, estetykę, właściwy format oraz samodzielność wykonania pracy. We wszystkich kategoriach wyróżniono 16 osób.

Uczniowie naszej szkoły zostali wyróżnieni w następujących kategoriach:

W I grupie wiekowej (uczniowie klas 0 – III):

 • kategoria stroik wielkanocny:
  • Dawid Janicki,
  • Klaudia Janicka,
 • kategoria palma:
  • Joanna Daniło,
  • Marta Daniło.

W II grupie wiekowej (uczniowie klas IV – VI):

 • kategoria stroik wielkanocny:
  • Natalia Brożek,
  • Paweł Edel,
  • Dorota Matyjaszek.

W III grupie wiekowej (uczniowie klas VII i gimnazjum):

 • kategoria pisanki tradycyjne:
  • Małgorzata Chwałek,
 • kategoria pisanki techniką dowolną:
  • Diana Krzysztoń.

Wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe. Gratulujemy nagrodzonym!