Konkurs wielkanocny

W kwietniu uczniowie naszej szkoły przystąpili do konkursu ogłoszonego przez Ośrodek Kultury Samorządowej w Żółkiewce. Celem konkursu było podtrzymywanie tradycji wykonywania i strojenia palm, wykonywania pisanek metodą tradycyjną, jak również szukanie nowych innowacyjnych technik, rozwijanie zainteresowania tradycjami i kulturą regionu oraz propagowanie aktywności twórczej wśród dzieci i młodzieży. W konkursie wzięło udział 14 uczniów z klas 0-VII. Wszystkie prace zostały przekazane do OKS w Żółkiewce, gdzie nastąpiła prezentacja konkursowych wytworów.

Dnia 29 kwietnia 2019 roku w sali Ośrodka Kultury w Żółkiewce zostały ogłoszone wyniki konkursu wielkanocnego. Jury w składzie: Ewa Wlizło, Ewa Zachariasz, Anna Jarosz, Anna Podgórska oceniło prace uczniów i przyznało nagrody w następujących kategoriach:

W I grupie wiekowej (uczniowie klas 0 – III):

 • kategoria stroik wielkanocny:
  • Piotr Edel,
  • Szymon Król,
  • Łucja Magier,
 • kategoria kartka:
  • Dawid Mikuła.

W II grupie wiekowej (uczniowie klas IV – VII):

 • kategoria kartka:
  • Kacper Magier,
 • kategoria palma:
  • Joanna Daniło,
  • Adam Daniło,
 • kategoria stroik wielkanocny:
  • Marta Daniło,
  • Natalia Brożek,
  • Amelia Pakuła,
  • Patryk Czop,
  • Julia Kwiecińska,
  • Paweł Edel,
 • kategoria pisanki techniką dowolną:
  • Weronika Tomiło.

Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe. Gratulujemy!