Konkurs plastyczny – „Żyj Zdrowo”

Dnia 20 marca 2019 roku upłynął termin składania prac do konkursu plastycznego pt. „Żyj Zdrowo”, organizowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krasnymstawie i Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli w Lublinie pod patronatem Starosty Powiatu Krasnostawskiego oraz Burmistrza Miasta Krasnystaw.

Celem konkursu było propagowanie wiedzy i nawyków zdrowego stylu życia, rozwijanie wyobraźni oraz wrażliwości u dzieci w kontekście dbania o zdrowie.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych, w następujących kategoriach wiekowych:

 • klasy I-II,
 • klasy III-IV.

Technika wykonania prac była dowolna. Praca konkursowa miała być zatytułowana (tytuł związany z tematyką konkursu) i podpisana czytelnie wraz z oznaczeniem klasy jej wykonawcy. Organizatorzy określili, że przy ocenie pracy konkursowej będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 • zgodność pracy z tematyką konkursu,
 • pomysłowość/oryginalność wykonania pracy,
 • samodzielność wykonania pracy.

Z naszej szkoły w tym konkursie wzięło udział ośmioro dzieci. W kategorii wiekowej klasy I-II prace wykonali następujący uczniowie:

 • Natalia Cimek (klasa I),
 • Szymon Król (klasa I),
 • Dawid Mikuła (klasa I),
 • Piotr Matyjaszek (klasa I),
 • Sebastian Szewczyk (klasa I),
 • Klaudia Janicka (klasa II).

W kategorii wiekowej klasy III-IV prace wykonali następujący uczniowie:

 • Joanna Daniło (klasa IV),
 • Marta Daniło (klasa IV).

Do konkursu uczniów przygotowały panie Ewa Kniaź-Pawelczyk i Maria Koprucha.