Konkurs plastyczny pt. „Ja i moja rodzina” – rozstrzygnięty!

20 maja 2022 roku w naszej szkole upłynął termin składania prac plastycznych konkursu pod tytułem „Ja i moja rodzina”. Głównym tematem prac było ukazanie rodziny między innymi podczas spędzania czasu wolnego w domu bądź na świeżym powietrzu w gronie rodziny, wspólnych zabaw, niezapomnianych chwil na wycieczkach. Prace należało wykonać w dowolnej technice plastycznej, bez ograniczeń formatu. Prace nie mogły być grupowe. Organizatorem konkursu był Ośrodek Kultury Samorządowej w Żółkiewce. Jego głównymi celami było:

 • Ukazanie roli i wartości rodziny w życiu dziecka.
 • Ukazanie roli i wartości rodziny w życiu dziecka.
 • Rozwijanie umiejętności plastycznych.
 • Zwrócenie uwagi dziecka na właściwe relacje rodzinne.

Konkurs miał zasięg lokalny i skierowany był do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Żółkiewka. Przeprowadzony został w trzech kategoriach wiekowych:

 • Klasy „0”
 • Klasy „0”
 • Klasy I – III
 • Klasy IV – VI

Organizatorzy określili według jakich kryteriów będą oceniane prace a mianowicie: zgodność z tematyką, staranność i samodzielność wykonania.

Z naszej szkoły za wykonane prace nagrody zdobyli:

 • W kategorii kl. „0”
  • Maja Swuł – I miejsce
  • Laura Brożek – II miejsce
 • W kategorii kl. I – III
  • Piotr Edel z klasy III – I miejsce
  • Hanna Domańska z klasy II – III miejsce.
  • Natalia Gajak z klasy I – za udział w konkursie

Laureaci za wykonane prace otrzymali dyplomy i ciekawe nagrody rzeczowe. Zwycięzcom gratulujemy wygranej a organizatorom dziękujemy za pomysł konkursu i przyznane nagrody.