Konkurs plastyczny „Odpoczywaj na wsi”

Dnia 21 września 2019 roku upłynął termin składania prac w naszej szkole na  Konkurs Plastyczny dla dzieci pod hasłem „Odpoczywaj na wsi”. Organizatorem konkursu było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Współorganizatorami konkursu były szkoły podstawowe oraz Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych:

 • I grupa – uczniowie klas 0 – III szkoły podstawowej.
 • II grupa – uczniowie klas IV – VIII szkoły podstawowej.

Celem konkursu było:

 • Promowanie wśród uczniów wypoczynku na polskiej wsi, w szczególności z uwzględnieniem walorów naturalnych, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz różnorodności przyrodniczej obszarów wiejskich.
 • Kreowanie wizerunku obszarów wiejskich jako turystycznego rynku oferującego zróżnicowane i całoroczne atrakcje.
 • Promocja działań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 i projektu „Odpoczywaj na wsi”.
 • Popularyzacja twórczości plastycznej dzieci i młodzieży.

Zadaniem konkursowym było wykonanie indywidualnej pracy plastycznej w dowolnej technice na temat wypoczynku na polskiej wsi z uwzględnieniem różnorodności przyrodniczej obszarów wiejskich.

Z naszej szkoły w konkursie wzięli udział następujący uczniowie:

 • klasa II:
  • Natalia Cimek,
  • Dawid Mikuła,
 • klasa III:
  • Klaudia Janicka,
  • Karolina Podyma.

Przy ocenie prac konkursowych brano pod uwagę:

 • Zgodność tematyki konkursu i jej trafne przedstawienie.
 • Walory artystyczne pracy i użycie środków wyrazu artystycznego.
 • Oryginalność i pomysłowość w zobrazowaniu pracy plastycznej.

Prace uczniów zostały przesłane do Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.