Konkurs plastyczny „Misja: czyste powietrze. Projekt: Smogożerca” – rozstrzygnięty!

30 kwietnia 2022 roku w naszej szkole upłynął termin składania prac plastycznych konkursu pod tytułem “Misja: czyste powietrze. Projekt: Smogożerca”. Głównym celem konkursu było kształtowanie odpowiednich postaw, zachowań i działań proekologicznych związanych z ochroną powietrza wśród najmłodszej części społeczeństwa. Konkurs ukierunkowany był na poszerzanie wiedzy na tematy związane z ochroną środowiska, a także na pobudzanie u dzieci kreatywności i zainteresowania otaczającą ich przyrodą oraz osobistej odpowiedzialności każdego człowieka za stan środowiska. Konkurs przeznaczony był dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I –III szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego. W ramach konkursu należało wykonać pracę plastyczną inspirowaną tematem konkursu. Uczestnik miał za zadanie wymyślenie i narysowanie, namalowanie lub wyklejenie pogromcy smogu Smogożercy, którego postać będzie odpowiedzialna za walkę z zanieczyszczeniem powietrza spowodowanym smogiem. Postać potwora Smogożercy mogła posiadać wymyślone gadżety i odpowiednie przyrządy. Wizerunek pogromcy smogu miał być śmieszny, przyjazny, bądź straszny i groźny. Prace należało wykonać w dowolnej technice plastycznej (rysunek, malunek, wydzieranka) w formacie A3 lub A4. Organizatorem konkursu było:

  • Województwo Lubelskie.
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
  • Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Piotr Edel z klasy III został laureatem, za wykonaną pracę otrzymał dyplom i ciekawe nagrody rzeczowe. Zwycięzcy gratulujemy wygranej, a organizatorom dziękujemy za pomysł konkursu i przyznaną nagrodę.