Konkurs „Odpowiedzialne korzystanie z numeru alarmowego 112”

Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej. Służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. Ze względu na ważność tego numeru został ogłoszony Konkurs przez Wojewodę Lubelskiego pn. „Odpowiedzialne korzystanie z numeru alarmowego 112”. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa lubelskiego.

Celem przedsięwzięcia było:

  1. Promowanie treści dotyczących działania numeru alarmowego 112.
  2. Uwrażliwienie na potrzebę wzięcia odpowiedzialności za swoje działania i zdrowie/życie innych ludzi.
  3. Rozwijanie twórczych zdolności młodzieży.
  4. Zapoznawanie z nowoczesnymi technikami plastycznymi, literackimi i multimedialnymi wykorzystywanymi przy tworzeniu komiksu.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie było wykonanie komiksu promującego odpowiedzialne korzystanie z numeru alarmowego 112. Komiks miał zawierać 6 obrazków formatu A4. Prace miały być dostarczone listownie w terminie do 15 stycznia 2019 roku do Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Z naszej szkoły został przesłany komiks wykonany przez uczennicę z klasy VI Natalię Szewczyk. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe. Rozdanie nagród odbędzie się w terminie ustalonym przez organizatora, na uroczystej gali w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.