Konkurs „Legendy Ziemi Krasnostawskiej” podsumowany

6 czerwca 2018 roku podsumowano XV Powiatowy Konkurs Literacko – Plastyczny „Legendy Ziemi Krasnostawskiej” organizowany przez Powiatową Bibliotekę Publiczną i Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie.

Konkurs ten skierowany jest do uczniów klas IV ze wszystkich szkół powiatu krasnostawskiego. Jego celem jest: budzenie zainteresowań czytelniczych, inspirowanie do zgłębiania wiedzy o najbliższym środowisku, jego historii i legendach, kształcenie umiejętności przekazywania treści literackich, wspieranie działań twórczych. Konkurs realizuje się w dwóch formach: kategoria plastyczna i kategoria literacka. W kategorii plastycznej należało zilustrować wybraną legendę dotyczącą wyłącznie powiatu krasnostawskiego. Natomiast w kategorii literackiej trzeba było stworzyć własną legendę związaną z miejscowością powiatu krasnostawskiego.

Na początku spotkania dyrektor biblioteki pani Elżbieta Patyk powitała przybyłych uczniów, rodziców i nauczycieli. Następnie dwie dziewczynki z Młodzieżowego Domu Kultury zaśpiewały trzy piosenki uświetniając tym samym tę uroczystość.

Jury oceniło prace literackie oraz plastyczne uczniów klas IV z 16 szkół podstawowych powiatu krasnostawskiego.

W kategorii plastycznej brało udział czworo naszych uczniów: Klaudia Małysz, Amelia Pakuła, Daniel Zdybel i Paulina Ekalt . Niestety dzieci nie zdobyły żadnej nagrody, mimo że w ciekawy sposób zilustrowały wybrane legendy. Uczniowie pracowali pod kierunkiem pani Ewy Kniaź – Pawelczyk. Cieszy nas jednak trzecie miejsce, które otrzymała Amelia Pakuła w kategorii literackiej za napisanie legendy o Wierzchowinie. Opiekunem była pani Dorota Kiełbasa.

Wszyscy nagrodzeni otrzymali dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez powiat krasnostawski. Wręczali  je Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki pan Sławomir Kamiński i dyrektor PBP pani Elżbieta Patyk. Nie zabrakło również podziękowań dla nauczycieli. Prace literackie zostały zebrane w formie książkowej. Ukażą się również w czasopiśmie „Nestor”. Wystawę prac plastycznych można oglądać w bibliotece.

Gratulacje dla Amelki!