I Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Anny Kamieńskiej

12 kwietnia 2022 roku – w dniu urodzin Anny Kamieńskiej – wybitnej poetki, pisarki i tłumaczki urodzonej w 1920 roku w Krasnymstawie, odbył się I POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI ANNY KAMIEŃSKIEJ, zorganizowany przez Muzeum Regionalne w Krasnymstawie i II Liceum Ogólnokształcące imienia Cypriana Norwida. Honorowy patronat nad konkursem objęli pani Teresa Hałas – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i pan Andrzej Leńczuk – Starosta Krasnostawski.
W gościnnych progach siedziby muzeum zgromadzonych gości i uczestników powitał dyrektor – pan Andrzej Gołąb. Podkreślił, że wspólnie z panią dyrektor Anną Antygą, starają się upowszechniać wśród młodzieży piękno poezji sławnej krasnostawianki. Natomiast pani poseł Teresa Hałas podziękowała organizatorom, nauczycielom i uczestnikom za promowanie znakomitej twórczości poetyckiej Anny Kamieńskiej. W konkursie wzięło udział 18 uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Z naszej szkoły wystąpiło troje uczniów z klasy VIII: Amelia Pakuła, Weronika Tomiło i Daniel Zdybel.

Jury w składzie:

  • dr Anna Marcińczak – Muzeum Literackie imienia Józefa Czechowicza w Lublinie
  • dr Anna Marcińczak – Muzeum Literackie imienia Józefa Czechowicza w Lublinie
  • Dorota Korkosz – Powiatowa Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie
  • Sebastian Jakimiuk – Młodzieżowy Dom Kultury w Krasnymstawie

przyznało nagrody i wyróżnienia. Uczennica naszej szkoły – Amelia Pakuła otrzymała III miejsce. Amelce gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Uczniów przygotowała Dorota Kiełbasa.