Gminny Konkurs na Palmę, Pisankę, Stroik i Kartkę Wielkanocną – rozstrzygnięty

W marcu 2021 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Gminnym Konkursie na Palmę, Pisankę, Stroik i Kartkę Wielkanocną zorganizowanym przez Ośrodek Kultury Samorządowej w Żółkiewce. Celem konkursu było podtrzymywanie tradycji wykonywania i strojenia palm, wykonywania pisanek metodą tradycyjną, jak również szukanie nowych innowacyjnych technik, rozwijanie zainteresowania tradycjami i kulturą regionu oraz propagowanie aktywności twórczej wśród dzieci i młodzieży.

W konkursie wzięło udział 13 uczniów naszej szkoły z klas 0-VII. Wszystkie prace zostały przekazane do Ośrodka Kultury Samorządowej w Żółkiewce, gdzie nastąpiła prezentacja konkursowych wytworów. Dnia 30 marca 2021 roku w sali Ośrodka Kultury w Żółkiewce zostały ogłoszone wyniki konkursu wielkanocnego. Jury oceniało prace konkursowe według kryteriów ujętych w regulaminie. W kategorii palma wielkanocna Jury oceniało: kompozycję palmy, zastosowane materiały, staranność i pracochłonność wykonania. W kategorii stroik i kartka świąteczna ocenie poddano: pomysłowość, staranność i ogólne wrażenie. W kategorii pisanki wykonane metodą tradycyjną zwrócono uwagę na zastosowanie tradycyjnych wzorów i metod oraz na staranność wykonania. W kategorii pisanek współczesnych wykonanych dowolną techniką, podczas oceny zwrócono uwagę na propozycję zdobień i zastosowanie innowacyjnych technik, jak również na staranność wykonania.

Uczniowie nagrodzeni z naszej szkoły:
W I grupie wiekowej – uczniowie kl. 0-III
kategoria stroik: Anita Bartosiak kl. I
kategoria pisanka współczesna: Hanna Domańska kl. I
kategoria kartka: Dawid Mikuła kl. III

W II grupie wiekowej – uczniowie kl. IV-VI
kategoria palma: Joanna Daniło kl. VI
kategoria stroik: Marta Daniło kl. VI

W III grupie wiekowej – uczniowie kl. VII-VIII
kategoria pisanka współczesna: Adam Daniło kl. VII

Uczniowie nagrodzeni przez Ośrodek Kultury Samorządowej w Żółkiewce otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy.

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe od naszej szkoły.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie wielkanocnym. Gratulujemy!