„Czytanie jest przygodą” – wyróżnienie dla Krzysztofa Domańskiego

25 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie odbyło się podsumowanie IV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o Twórczości Kornela Makuszyńskiego. Głównym organizatorem tego konkursu była Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie. Konkurs odbył się pod patronatem Pana Marka Michalaka, Rzecznika Praw Dziecka, Pani Teresy Misiuk, Lubelskiego Kuratora Oświaty, Pana Krzysztofa Żuka, Prezydenta Miasta Lublin, Pani Anny Wende-Surmiak, Dyrektora Muzeum Kornela Makuszyńskiego w Zakopanem i Pani Karoliny Kępczyk, Dyrektora Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie. Relacje z zakończenia konkursu zostały także zaprezentowane w TVP3 w Panoramie Lubelskiej w dniu 25 kwietnia 2018 r.

Głównymi celami konkursu było:

 • zainteresowanie twórczością Kornela Makuszyńskiego, pisarza, który tworzył
  dla dzieci,
 • poszukiwanie wzorców osobowych wśród bohaterów dzieł literackich,
 • rozwijanie talentów literackich,
 • popularyzacja czytelnictwa.

Tematyka prac konkursowych obejmowała następujące zagadnienia:

 1. List do wybranej osoby przekonywujący o słuszności słów pisarza, że „Uśmiech jest największym skarbem świata.
 2. Wiersz poświęcony bohaterowi lub bohaterom twórczości Kornela Makuszyńskiego.
 3. Radość i smutek na stronach książek Kornela Makuszyńskiego.

Komisja konkursowa ustaliła następujące kryteria oceny prac:

 • samodzielność,
 • twórcza realizacja wybranego tematu,
 • wartość merytoryczna i zgodność z tematem konkursu,
 • poprawność ortograficzna, językowa i stylistyczna.

W tym roku na konkurs wpłynęło 437 prac z 15 województw Polski. Z poziomu edukacyjnego klas I – III – 89 prac oraz z poziomu edukacyjnego klas IV-VII – 348 prac.

Z naszej szkoły w tym konkursie wzięli udział uczniowie: Dawid Janicki, Kacper Magier, Krzysztof Domański, Amelia Pakuła, Chwałek Małgorzata, Chorąbała Kacper i Karolina Magier.

Prace zostały ocenione 28 marca 2018 roku przez Jury konkursu w składzie:
p. dr Mariusz Banach, p. mgr Aneta Głowacka, p. mgr Katarzyna Kapek, p. dr Ilona Nowakowska – Buryła. Przyznano nagrody i wyróżnienia.

Uczeń naszej szkoły Krzysztof Domański otrzymał wyróżnienie za wiersz pt: „Draki Koziołka Matołka” w kategorii klas I – III. Ucznia zgłosiła i przygotowała do konkursu p. Maria Koprucha. Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Gratulujemy Krzysiowi i życzymy mu dalszych sukcesów.