Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

19 czerwca 2019 roku w Szkole Podstawowej w Chłaniowie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Spotkaliśmy się również po to, aby pożegnać uroczyście uczniów klasy ósmej. W tym roku szkolnym naukę w naszej szkole kończy 8 uczniów. Uroczystość ta tradycyjnie rozpoczęła się mszą świętą odprawioną o godz. 8:00 w miejscowym kościele przez naszego księdza proboszcza Jerzego Komę. Następnie wszyscy zgromadzeni przeszli do szkoły. Tam, w sali gimnastycznej o godz. 9:00 nastąpił dalszy ciąg uroczystości. Po odśpiewaniu hymnu państwowego uczniowie klasy ósmej pod kierunkiem pani Doroty Kiełbasa przygotowali występ artystyczny. Wyrazili wdzięczność rodzicom, pani dyrektor i wszystkim nauczycielom za wiele lat nauki i troski o właściwą edukację i wychowanie. Oczywiście nie zabrakło kwiatów i łez wzruszenia. Po inscenizacji głos zabrała pani dyrektor szkoły Marta Magier. Dziękowała wszystkim uczniom i nauczycielom za ciężką pracę w tym roku szkolnym oraz podsumowała ważniejsze wydarzenia z życia szkoły. Nowością było wręczenie ósmoklasistom statuetek najlepszego absolwenta i dla uczniów, którzy zdobyli najwyższe wyniki z poszczególnych części egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie otrzymali świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia z wynikami egzaminu ósmoklasisty. Pani dyrektor przekazała również świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe uczniom z celującymi i bardzo dobrymi wynikami w nauce oraz wzorowym i bardzo dobrym zachowaniem oraz stypendia naukowe ufundowane przez Wójta Gminy Żółkiewka Pana Jacka Lisa. Nagrodę dla najlepszej uczennicy Amelii Pakuła i listy gratulacyjne dla rodziców nagrodzonych uczniów przekazywał Pan Marcin Zając – Sekretarz Gminy Żółkiewka. Pozostali otrzymali świadectwa po zakończeniu akademii w swoich klasach. Na szkolnej uroczystości było obecnych wielu rodziców, dumnych ze swoich dzieci. Pani dyrektor życzyła wszystkim uczniom i nauczycielom wakacji bezpiecznych, udanych, pełnych niezapomnianych przygód oraz wrażeń, a absolwentom dostania się do wymarzonej szkoły i wysokich wyników w przyszłości. Następnie uczniowie i rodzice spotkali się ze swymi wychowawcami w klasach, gdzie dziękowali nauczycielom za ich trud, cierpliwość i poświęcenie. Tak więc kolejny rok szkolny za nami. Chwilami było ciężko, chwilami zabawnie. Mamy nadzieję, że wszyscy będą miło wspominać ten czas spędzony razem.

Do zobaczenia we wrześniu!