Spotkanie z Ukrzyżowanym Jezusem

Dnia 13 kwietnia 2022 roku w Szkole Podstawowej w Chłaniowie z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego odbyła się adoracja krzyża. Za całokształt tego spotkania refleksyjno-modlitewnego byli odpowiedzialni uczniowie z koła teatralnego „Tremo” wraz z ich opiekunką panią Marią Koprucha. Adoracji towarzyszyły pieśni o charakterze pasyjnym, które śpiewali uczniowie z klasy IV i V. Uczennica klasy VIII Weronika Tomiło recytowała wiersze o miłości cierpiącego Chrystusa do każdego człowieka. W modlitewnym skupieniu rozważaliśmy Drogę Krzyżową Pana Jezusa. Rozważania przy poszczególnych stacjach pomogły nam zrozumieć wartość i znaczenie krzyża w codziennym życiu. Krzyż Chrystusa jest dla nas światłością i drogą. Uczy nas kochać i przebaczać. Z niego płynie męstwo i moc. On nam otwiera niebo. Prowadzi nas do chwały. Jest naszą obroną i ratunkiem. To nadzieja nasza w życiu i przy śmierci. Skarbnica łask nieprzebranych. On daje nam światło i moc w dźwiganiu codziennego krzyża pracy, trudności i cierpienia. Z niego płynie nauka wielkoduszności, miłości i poświęcenia dla bliźnich. Krzyż to chluba naszego narodu. To skarbnica wielkiego miłosierdzia. O taką żywą wiarę i ufność w krzyż Chrystusowy, w tym dniu modliliśmy się w naszej szkole. Stacje i rozważania Drogi Krzyżowej prowadzone przez uczniów zachęcały nas do pokładania nadziei i ufności w wielkiej potędze krzyża. Na zakończenie adoracji uczennica klasy V Klaudia Janicka złożyła życzenia wielkanocne pani Dyrektor naszej szkoły, nauczycielom, pracownikom szkoły, rodzicom i całej społeczności uczniowskiej. Życzmy sobie wzajemnie, aby spotkanie ze Zmartwychwstałym Mistrzem w poranek wielkanocny było prawdziwe, radosne i owocne. Niech Zwycięski Jezus stanie się dla nas prawdziwą mocą i mądrością Bożą. Obyśmy byli odważnymi świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego w naszych środowiskach. Życzymy radosnych, pełnych pokoju i Bożej miłości Świąt Wielkanocnych!