Ślubuję być dobrym Polakiem

26 października 2018 r. o godz. 10:30 rozpoczęło się pasowanie pierwszoklasistów na uczniów naszej szkoły. Na tę ważną uroczystość przybyli goście: pan wójt – Jacek Lis, przewodniczący Rady Gminy Henryk Jaremek, ksiądz proboszcz – Jerzy Koma, dyrektor szkoły – pani Marta Magier, rodzice i uczniowie z młodszych klas ze swoimi wychowawcami.

Zanim nastąpiło pasowanie uczniów, dzieci wykazały się swoimi umiejętnościami artystycznymi. Uczniowie śpiewali piosenki i recytowali wiersze. Ważnym gościem na tej uroczystości była królowa Jesieni, przed którą dzieci zdawały egzamin z: języka polskiego, recytacji, muzyki, przyrody, matematyki i zasad przechodzenia przez jezdnię. W zamian za poprawne odpowiedzi dobra królowa obdarowała uczniów swoimi darami takimi jak: uśmiech, pracowitość, życzliwość, przyjaźń, mądrość i ostrożność.

Po zakończeniu części artystycznej pierwszoklasiści złożyli ślubowanie na flagę państwową. Następnie Pani Dyrektor każde dziecko pasowała na ucznia poprzez symboliczne dotknięcie dużym ołówkiem.

W dalszej części każdy pierwszoklasista otrzymał od wychowawcy akt pasowania na ucznia, a pan Wójt wraz z przewodniczącym Rady Gminy wręczyli uczniom upominki. Na zakończenie uroczystości rodzice zorganizowali dla wszystkich uczestników słodki poczęstunek. Z pewnością ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci.