228. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

30 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej w Chłaniowie odbyła się uroczysta akademia z okazji 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Jest to ważny dla każdego Polaka dzień, gdyż wiąże się on z uchwaleniem pierwszej w Europie, a drugiej na świecie Konstytucji. Święto to zostało wprowadzone w 1791 r. Rocznicę uchwalenia konstytucji obchodzili polscy patrioci uroczyście już podczas rozbiorów, pomimo represji i sprzeciwu zaborców. Rocznica uchwalenia konstytucji była wielkim świętem państwowym w okresie międzywojennym. Po II wojnie światowej, w nowej rzeczywistości politycznej i ustrojowej zaprzestano obchodzenia tego święta. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował o przywróceniu tego święta narodowego. Każde święto państwowe jest okazją do przemyślenia wartości patriotyzmu, jak i bogactwa naszej narodowej historii. Celem naszego świętowania było:

  1. Propagowanie wśród uczniów postaw patriotycznych.
  2. Zwrócenie uwagi na treści patriotyczne i obywatelskie.
  3. Kształtowanie poczucia przynależności do narodu.

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie uczniowie klasy V i VI pod opieką pani Renaty Rząd i Marii Koprucha przygotowali program artystyczny w formie sejmiku uczniowskiego pt. „Konstytucja 3 Maja – święto wolności i radości”. Przypomniał on tło historyczne wydarzeń z 3 maja 1791 r. i wyjaśnił, dlaczego jest to nadal tak ważny dzień dla Polski. Historyczny rys konstytucji został wzbogacony poezją patriotyczną oraz pieśniami wykonanymi przez uczniów. Między innymi wykonywali utwory takie jak: „Witaj majowa jutrzenko”, „Jak długo na Wawelu”, „Moja Ojczyzna” i „Z dawna Polski Tyś Królową”. Powagę świętowania podkreśliły galowe stroje, barwy narodowe i przygotowana scenografia.

Po zakończeniu programu artystycznego pani Dyrektor Marta Magier podziękowała wszystkim występującym uczniom oraz opiekunom za uświetnienie tegorocznej akademii. Podkreśliła, że była to lekcja historii i patriotyzmu, który warto i należy pielęgnować w nas samych każdego dnia. Święto Konstytucji 3 Maja nazywamy świętem wolności i radości i taki duch panował w czasie akademii w naszej szkole.